نوشته‌ها

تعمیرات پاور و منابع تغذیه (پاور سوپلای)

تعمیرات پاور و منابع تغذیه (پاور سوپلای)

تعمیرات پاور و منابع تغذیه : می شود گفت که منابع تغذیه یا همان پاورها ء اصلی ترین  قطعه در هر دستگاهی است .

زیرا این بخش  مسئول رساندن برق مورد نیاز قسمت های مختلف یک دستگاه می باشد.

تعمیرات پاور و منابع تغذیه

پاورها برای مقاصد گوناگون و در قدرت های مختلفی طراحی وساخته می شوند.و باید گفت که همه دستگاه هایی را که امروزه می بینیم دارای منبع تغذیه مخصوص به خود هستند.

ادامه مطلب