نوشته‌ها

تعمیرات لوازم خانگی

تعمیرات لوازم خانگی

تعمیرات لوازم خانگی- از آسياب بصورت طولاني استفاده نکنيد.طراحي آن بگونه اي است که بازاي هر ۳ ثانيه کار مي بايست حد اقل ۳ ثانيه استراحت نمايد.

تعمیرات لوازم خانگی

۲- بهتر است قبل از روشن نمودن آسياب ،مواد غذايي را تا حد ممکن ريز نماييد.

۳- از ريختن مواد سخت درون آسياب خود داري نماييد.

۴- از ريختن آب روي آسياب و يا قرار دادن محفظه موتور در آب پرهيز نماييد.

۵- جهت شستشوي قطعات آسياب از آب داغ استفاده نکنيد همچنين از قرار دادن آسياب ويا قطعاتش در مجاورت وسايل گرما زا مانند بخاري و…جدا” خود داري نماييد.

۶- از آسياب جهت خرد کردن مواد آب دار مانند سبزي ها و…استفاده نشود زيرا آب وارد موتور شده وموجب سوختن آن مي شود

تلفن تماس با واحد تعمیرات

۰۲۱۶۶۵۶۸۲۸۴

۰۲۱۶۶۹۳۵۹۲۱

ادامه مطلب