نوشته‌ها

تعمیرات دستگاه دی وی دی DVD پلیر

تعمیرات گیرنده های دیجیتال

تعمیرات گیرنده های دیجیتال

تعمیرات گیرنده های دیجیتال : در قدیم سیستم رسانه های تصویری (تلویزیون ها ) بسیار محدود بودند و فقط شامل چند کانال ساده می شدند.

ولی با پیشرفت تکنولوژی  و بهره گیری رسانه ها از تکنولوژی های مختلف تعداد کانال ها افزایش یافت و رسانه ها وارد مرحله جدیدی شدند.

ولی چیزی که بود این که پخش کانال های تلویزونی به صورت سیگنال های آنالوگ بود و همین حالت نیز باز محدودیت هایی را ایجاد می کرد.

تعمیرات گیرنده های دیجیتال

ادامه مطلب